Міссія та стратегія створення

Міссія та стратегія створення

Передумови:

  • група молодих активних, успішних, критично мислячих людей, проходячи етап становлення, висловлюють свою незгоду з системою управління державою, яку побудовано на задоволенні інтересів олігархічних груп;
  • принципи рівних можливостей залишаються лише голою декларацією, відірваною від реального стану справ;
  • реалізація творчого, наукового, бізнесового потенціалу молоді в Україні вкрай складна через відсутність державних програм, спрямованих на системне відтворення кадрів;
  • молоді люди, що опинилися в числі представників органів влади або депутати рад будь-якого рівня, змушені приймати «умови гри», нав’язані старшим поколінням, внаслідок чого втрачається можливість подолання корупційного мислення, цинізму і відірваності від справжніх цілей служіння народу України. Таким чином порочна модель з покоління старших передається поколінню наступних політиків;
  • починаючи з 1 грудня 2013, український народ продемонстрував свою здатність самостійно облаштовувати функціонування держави, забезпечувати обороноздатність країни, дбати про бійців, що стоять на захисті миру і територіальної цілісності України, опікати поранених і сім’ї загиблих героїв.

Візія:

Україна – це країна патріотів з активною громадянською позицією. Це країна широких можливостей для всебічного розвитку молоді з системою підготовки інноваційного кадрового потенціалу. Тут кожна молода людина, котра володіє лідерськими здібностями і морально-духовними якостями, дотримується здорового способу життя і виявляє готовність до безперервної освіти, має можливість реалізувати свій політичний потенціал на благо народу, країни і майбутніх  поколінь.

Місія:

«Наш пріоритет – молодь! Ми покликані для формування нової справедливої політичної еліти». (Коротке формулювання)

«Українська громадська рада» – це стартовий майданчик для формування лідерів нового покоління, покликаних перетворити Україну в правову процвітаючу державу з розвиненим громадянським суспільством, шляхом активізації та залучення молоді, здатної взяти на себе відповідальність за сьогодення і майбутнє країни». (Розгорнуте формулювання)

Цінності:

Патріотизм

Ми любимо і поважаємо Україну. Ми будуємо державу на загальнолюдських цінностях заради процвітання, розвитку і благополуччя українського народу, недоторканності кордонів і цілісності нашої держави. Ми готові брати відповідальність за майбутнє України і відстоювати її інтереси.

Рівноправність

Принципами рівноправності й рівних можливостей ми керуємося всередині нашої організації і несемо ці ідеї в суспільство. Незалежно від соціального статусу, віку, національності, віросповідання та інвалідності, кожен має право на розвиток, самореалізацію та участь у прийнятті рішень, починаючи від місцевого самоврядування і до вищого законодавчого органу. Всі рішення повинні прийматися в ім’я українського народу!

Оптимізм

Ми віримо в свої сили і можливості подолати будь-які перешкоди для досягнення наших цілей. Ніякі обставини не можуть нам перешкодити. Ми команда оптимістів з позитивним мисленням.

Відкритість

Ми відкриті для людей, нових ідей і можливостей. Ми готові до партнерства і співробітництва.