ТОП 200: Рейтинг українських вишів

Команда ресурсу “Освіта.ua” склала нконсолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2018 року.

Для складання рейтингу використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: “Топ-200 Україна”, “Scopus та “Бал ЗНО на контракт”, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вишів.

Луцькі виші потрапили до першої сотні. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки піднявся до 31 сходинки, минулого року виш був на 45 позиції. А Луцький національний технічний університет опустився до 80-82 із минулорічної 67.

Назва навчального закладуМісце у загальному рейтингу ↓ТОП 200 УкраїнаScopusБал ЗНО на контрактПідсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка11135
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна2321015
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського”316916
Львівський національний університет імені Івана Франка4103619
Національний університет “Львівська політехніка”5591226
Національний університет “Києво-Могилянська академія”61218232
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця7719834
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара81481840
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова91852548
Сумський державний університет109145174
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького1143112175
Національний авіаційний університет12-1319283784
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича12-132445684
Національний фармацевтичний університет14-1520313485
Харківський національний медичний університет14-1531252985
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”164107993
Дніпропетровська медична академія1757231696
Донецький національний університет імені Василя Стуса1827175397
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”19112168100
Харківський національний університет радіоелектроніки20232058101
Одеський національний медичний університет21463917102
Національний університет біоресурсів і природокористування України2262673105
Буковинський державний медичний університет23493819106
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова24265531112
Ужгородський національний університет25351280127
Івано-франківський національний медичний університет26674320130
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника27421377132
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана281310813134
Національний університет харчових технологій29173094141
Київський національний університет будівництва і архітектури30415647144
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки31802249151
Запорізький державний медичний університет32585045153
Одеський національний політехнічний університет33-34373485156
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського33-34627222156
Київський національний торговельно-економічний університет352810130159
Тернопільський національний економічний університет36395765161
Київський національний університет технологій та дизайну37324787166
Українська медична стоматологічна академія38539027170
Одеський національний економічний університет39369148175
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця40529828178
Вінницький національний технічний університет412548113186
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого421614923188
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”43810478190
Університет банківської справи НБУ443012635191
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя453849106193
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького461091574198
Чорноморський національний університет імені Петра Могили47448570199
Національний транспортний університет48475895200
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова49219981201
Одеська національна академія харчових технологій504029135204
Донецький національний медичний університет51967102205
Національний лісотехнічний університет України522937142208
Запорізький національний університет53-54776567209
Хмельницький національний університет53-544532132209
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка551045466224
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу563382111226
Київський університет імені Бориса Грінченка57-587913315227
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури57-587551101227
Національна металургійна академія України591541179235
Національний університет “Острозька академія”609213711240
Чернігівський національний технологічний університет619340118251
Національний університет “Одеська юридична академія”625116041252
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського636942144255
Запорізький національний технічний університет644871138257
Донецький національний технічний університет653424201259
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна66-676079121260
Київський національний лінгвістичний університет66-671121444260
Український державний хіміко-технологічний університет688516161262
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди6910070100270
Житомирський державний технологічний університет70-711196197277
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка70-718980108277
Національний університет водного господарства та природокористування726581136282
Одеський національний морський університет738610296284
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля745036201287
Криворізький національний університет757246170288
Університет імені Альфреда Нобеля76-7710613259297
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба76-772274201297
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського78-798316354300
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова78-798895117300
Луцький національний технічний університет80-827483146303
Українська академія друкарства80-821468671303
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова80-829575133303
Донбаська державна машинобудівна академія83-847033201304
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури83-8411716324304
Приазовський державний технічний університет857659171306
Львівський торговельно-економічний університет868214383308
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності871589360311
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого88-891421637312
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського88-895952201312
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка90-918416369316
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв90-916416389316
Національний університет “Одеська морська академія”92-9310513875318
Одеська державна академія будівництва та архітектури92-939976143318
Львівський державний університет фізичної культури941437899320
Херсонський державний університет9510884129321
Київський національний університет культури і мистецтв9612016339322
Академія адвокатури України9712316338324
Луганський державний медичний університет9815345127325
Житомирський державний університет імені Івана Франка99-10013188107326
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова99-10011853155326
Харківський національний автомобільно-дорожній університет101-1025473201328
Херсонський національний технічний університет101-1028116384328
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького10316335131329
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського10487129114330
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка1057167201339
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка10616060120340
Черкаський державний технологічний університет10713311791341
Львівська національна академія мистецтв108-10916516314342
Одеський державний екологічний університет108-1097866198342
Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)1106696181343
Київський міжнародний університет11110315190344
Український Католицький Університет112-1131821631346
Харківський державний університет харчування та торгівлі112-113111109126346
Запорізька державна інженерна академія11413468145347
Центральноукраїнський національний технічний університет11556120172348
Українська інженерно-педагогічна академія116-1185594201350
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського116-11813716350350
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка116-118126114110350
Київський медичний університет УАНМ11916812855351
Полтавський університет економіки і торгівлі120135116105356
Харківська державна академія дизайну і мистецтв12117315236361
Український державний університет залізничного транспорту12291106167364
Національна академія внутрішніх справ12390163115368
Українсько-американський університет “Конкордія”124-1252011635369
Харківський національний університет будівництва та архітектури124-12594135140369
Університет митної справи та фінансів12615116357371
Університет економіки та права “КРОК”12763158152373
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка12897145134376
Сумський національний аграрний університет12911562201378
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського13012916388380
Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”13117916340382
Київський університет права Національної академії наук України13216916352384
Львівський інститут економіки і туризму133-13419815633387
Миколаївський національний аграрний університет133-13461125201387
Комп`ютерна Академія “Шаг”13520116326390
Університет державної фіскальної служби України136124163104391
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка13773118201392
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука13818716344394
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв13920116332396
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини14013677184397
Маріупольський державний університет141110140149399
Дніпровський державний аграрно-економічний університет142-143107100194401
Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової142-143101163137401
Хмельницький університет управління та права14415716382402
Донецький державний університет управління14511489201404
Львівський медичний інститут14620116342406
Білоцерківський національний аграрний університет147-149122110175407
Міжнародний гуманітарний університет147-14920111393407
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького147-14920116343407
Національна академія управління150121163125409
Київська православна богословська академія15120116346410
Вінницький національний аграрний університет152-153128121165414
Державний університет телекомунікацій152-153152159103414
Полтавська державна аграрна академія154116131168415
Таврійський державний агротехнологічний університет15568148200416
Бердянський державний педагогічний університет156-15714792182421
Криворізький державний педагогічний університет156-15717587159421
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського158-159161142119422
Національнa академія Служби безпеки України158-15920115764422
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України16020116361425
Український гуманітарний інститут161-16220116362426
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва161-162113124189426
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій16320116363427
Харківська державна академія культури164149163116428
Запорізька медична академія післядипломної освіти16520127201429
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького16619516376434
Львівський державний університет внутрішніх справ16720116372436
Харківська державна академія фізичної культури16814497196437
Рівненський державний гуманітарний університет169178139123440
Донбаська національна академія будівництва і архітектури17017269201442
Житомирський національний агроекологічний університет171148123174445
Київська школа економіки172-17320144201446
Львівський національний аграрний університет172-173140105201446
Дніпровський державний технічний університет174-175166130154450
Львівський інститут менеджменту174-17520116386450
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського176-178102163191456
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя176-178174154128456
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України176-17820116392456
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка179-180176103180459
Уманський національний університет садівництва179-180130136193459
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”181-183156111195462
Інститут екології економіки і права181-18320116398462
Херсонський державний аграрний університет181-18398163201462
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького184-185159127177463
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка184-185180119164463
Національний університет цивільного захисту України186141122201464
Харківська медична академія післядипломної освіти18720163201465
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика18820164201466
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка189155163153471
Київський університет культури190-192201163109473
Національна академія статистики, обліку та аудиту190-192132163178473
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди190-192125163185473
Харківська державна зооветеринарна академія193138163173474
Житомирський базовий фармацевтичний коледж194201163112476
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука195154163162479
Академія праці, соціальних відносин і туризму196-197171162150483
Донбаський державний педагогічний університет196-197167115201483
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту198201163122486
Університет сучасних знань199201163124488
Міжрегіональна академія управління персоналом200201112176489
Подільський державний аграрно-технічний університет201127163201491
Класичний приватний університет202-203145163186494
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій202-203201163130494
Державний університет інфраструктури та технологій204-205177163156496
Ізмаїльський державний гуманітарний університет204-205192163141496
Херсонська державна морська академія206183163151497
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ207181163158502
Донбаський державний технічний університет208-210139163201503
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі208-210201163139503
Мукачівський державний університет208-210170141192503
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка211197163147507
Міжнародний Соломонів університет212201107201509
Закарпатська академія мистецтв213199163148510
Міжнародний університет фінансів214150163201514
Луганський національний аграрний університет215162163190515
Одеський державний аграрний університет216196163160519
Харківський національний університет внутрішніх справ217201150169520
Університет менеджменту освіти218201163157521
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ219193163166522
Буковинський університет220201163163527
Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая221164163201528
Одеська державна академія технічного регулювання та якості222184147201532
Київський славістичний університет223201134201536
Дніпровський гуманітарний університет224191163183537
Донецький юридичний інститут225189163187539
Національна академія державного управління при Президентові України226201146201548
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія227185163201549
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка228186163201550
Київська Академія перукарського мистецтва229-230201163188552
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту229-230188163201552
Європейський університет231190163201554
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут232201153201555
Харківська гуманітарно-педагогічна академія233194163201558
Одеський державний університет внутрішніх справ234201163197561
Бердянський університет менеджменту і бізнесу”235-236201163199563
Львівський університет бізнесу та права235-236201161201563
Київський університет туризму, економіки і права237200163201564

Напишіть відгук

Увійти за допомогою: 

Ваша пошта не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *